Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky – Novinky a aktuality Prihlásenie Registrácia Vyhľadávanie na portáli Kontakty Obsah pre občanov Obsah pre podnikateľov Obsah pre daňových a colných špecialistov Elektronické služby Rýchle odkazy na titulnej stránke Novinky a aktuality Pätička stránky

Kontakt

Finančné riaditeľstvo SR

Lazovná č. 63
974 01 Banská Bystrica
IČO: 42499500

Banská Bystrica - tel.: +421 (48) 4393111;
Bratislava - tel.: +421 (2) 48273111, 112, 115
fax: +421 (2) 43421879

Finančné riaditeľstvo SR - podateľňa

(podateľňa neslúži ako spojovateľ ani ako informačná linka)

Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica 1, tel.: +421 (48) 4369117, 217
Mierová č. 23, 815 11 Bratislava 1, tel.:+421 (2) 48273162

Ako s nami komunikovať

Telefonicky cez callcentrum 048/43 17 222

Na uvedenej infolinke zabezpečuje Finančné riaditeľstvo SR poskytovanie informácií verejnosti nasledovne:

 • Voľba č. 1 – Informácie o technickej podpore pri elektronickom podávaní dokumentov cez portál finančnej správy
 • Voľba č. 2 – Informácie k DPH
 • Voľba č. 3 – Informácie pre malých a stredných podnikateľov a ostatné fyzické a právnické osoby v oblasti dane z príjmov
 • Voľba č. 4 – Informácie k používaniu ERP, VRP (eKasa) a k dani z motorových vozidiel
  voľba č. 4 k eKase vždy v utorok dostupná do 17:00 hodiny
 • Voľba č. 5 – Informácie k colným predpisom, spotrebným daniam a technickej podpore k colným informačným systémom
 • Voľba č. 6 – Informácie pre obce ohľadom nahlásenia povolení vydávaných pre trhové miesta

Na infolinke finančnej správy sa poskytujú informácie vyplývajúce z daňových zákonov bez posudzovania konkrétnych účtovných operácií a dokladov, ako aj bez posudzovania uzatvorených zmlúv.

Na infolinke sa neposkytujú informácie o

 • osobných účtoch daňových subjektov,
 • nedoplatkoch a preplatkoch daňových subjektov,
 • daňových identifikačných číslach,
 • finančnej situácii daňových subjektov.

Elektronicky mailom

Mailová komunikácia je zabezpečovaná prostredníctvom aplikácie Live Agent

Online chat

Online komunikácia je zabezpečovaná v oblasti

 • technickej podpory pri elektronickej komunikácii
 • dane z príjmov fyzických osôb nepodnikateľských subjektov, a to iba v oblasti
  • zdaňovania príjmov z predaja nehnuteľností,
  • zdaňovania príjmov z prenájmu nehnuteľností,
  • zdaňovania príjmov z predaja hnuteľných vecí,
  • nezdaniteľných častí základu dane,
  • podávania daňových priznaní,
  • uplatňovania daňového bonusu
Táto forma komunikácie je dostupná prostredníctvom aplikácie Live Agent:

Poštou na adrese

Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná ulica č. 63
974 01 Banská Bystrica